Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij idealcasino.top. Deze gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van onze website. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met deze voorwaarden in hun geheel. Als u het niet eens bent met een deel van deze voorwaarden, dan dient u onze website niet te gebruiken.

Inhoud

De inhoud van deze website is alleen bedoeld voor algemene informatie. We streven ernaar om de informatie actueel en correct te houden, maar we geven geen garanties of verklaringen van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of afbeeldingen die op de website worden aangeboden. Het gebruik van dergelijke informatie is volledig op eigen risico.

  • De content is alleen bedoeld voor algemene informatie en gebruik.
  • We behouden ons het recht voor om de inhoud zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.
  • Informatie op de website kan verouderd of niet langer geldig zijn.

Gebruik van de website

Het gebruik van onze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • Het is niet toegestaan om de website op enige manier te kopiëren, reproduceren, distribueren, publiceren, beschikbaar te stellen aan het publiek of derden, of enige andere vorm van exploitatie te verrichten, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
  • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan leiden tot een claim om schade te verhalen en/of kan worden gezien als een strafbaar feit.

Externe links

Onze website kan links bevatten naar andere websites van derden waarover wij geen controle hebben. Het plaatsen van deze links impliceert niet dat wij de inhoud van deze externe websites goedkeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites en accepteren geen verantwoordelijkheid voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dergelijke websites. Het bezoeken van externe links is voor eigen risico.

Aansprakelijkheid

We doen ons best om ervoor te zorgen dat onze website veilig is en vrij van virussen en andere schadelijke inhoud. Echter, we garanderen niet dat onze website vrij is van dergelijke elementen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw apparatuur en software beschermd zijn tegen dergelijke elementen en dat u uw eigen voorzorgsmaatregelen treft om schade aan uw apparatuur en gegevens te voorkomen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg-, speciale of exemplarische schade, of voor enige andere schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de website of de inhoud ervan.